Doel

Dit is een stimuleringsfonds voor innovaties in duurzaam bouwen.
De stichting wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de milieudruk tengevolge van bouwen en wonen en het bevorderen van een duurzame energietransitie.
Er worden ideeen ontwikkeld die door gebrek aan steun op de plank blijven liggen. Dit willen wij voorkomen.