Projecten stichting: PV-Thermisch

PV-Thermische panelen met opslag onder de loep

PV-Thermisch is een opkomende techniek waarbij met hetzelfde (dak)oppervlak elektriciteit gewonnen wordt als ook warmte voor ruimte- en tapwaterverwarming, verwarming en koeling, passief, actief of als bron voor de warmtepomp. PVT kan op verschillende wijzen toegepast worden in de woningbouw en levert, afhankelijk van de toepassing, een bepaalde duurzame energieop¬brengst. Omdat de kosten van de meeste PVT-panelen hoog zijn en de opbrengsten tot op heden nog onduidelijk, is BOOM-Maastricht en MineSpot Heerlen een onderzoek gestart om een antwoord te krijgen op de vraag wat deze systemen in de praktijk gaan kosten, opleveren en hoe de installatie en regeling verbeterd kan worden om ze financieel aantrekkelijk te maken voor de markt.
 
Er wordt 3 jaar aan 2 systemen in bestaande bewoonde woningen gesleuteld en gemeten waardoor een optimale opstelling, dimensionering en regelstrategie ontwikkeld kan worden. Het onderzoek moet verder leerpunten en aanbevelingen opleveren voor ontwerp, uitvoering, regeling en dimensionering van de PVT-systemen. Verder moet duidelijk worden wat, afhankelijk van de uitvoering en dimensionering, de kosten en opbrengsten voor dergelijke systemen zullen zijn.
 
Beide woningen zijn elk uitgerust met 12 (goedkopere) Thermische-panelen van Solar Energy Booster die achter op de bestaande PV-panelen geklikt worden. Bij een woning is de PVT gekoppeld aan een warmtepomp met bodemwisselaar (voor seizoens-opslag van warmte). Bij de andere woning is de PVT gekoppeld aan een inpandige waterbuffer (ijsbuffer) voor korte termijn opslag.
 
De stichting Ernest Israëls Duurzaam Bouwen Fonds ondersteunt het onderzoek met de financiering van onderdelen en meetapparatuur voor de opstelling. De stichting helpt zo om meer kennis van en beter inzicht in deze innovatieve techniek te ontwikkelen wat kan leiden tot een betere introductie en implementatie ervan. Deze energie-neutrale techniek gebaseerd op lokale duurzame bronnen komt zo eerder binnen handbereik en leidt tot een aanzienlijk reductie van de CO2-emissie en meer aardgasloze woningen in de gebouwde omgeving.