Ernest Israëls: Biografie

Ernest Israëls is geboren op 25 juli 1950 en overleden op 17 mei 2017. In 1980 studeerde hij af
aan de T.U. Delft op het gebied van Duurzaam Bouwen, wat toen een nieuwe richting was.
Zijn gehele werkzame leven was hij maat bij bureau BOOM te Delft.
Hij was een bijzonder mens. Zijn collega´s kenden hem als een oorspronkelijk denker, een
rondwandelende encyclopedie en rekenmachine in één. Een uitvinder met briljante ideeën.
Duurzaam Bouwen in zijn meest autonome vorm, was zijn passie.
Zo bouwde hij met zijn vrouw, Marijke Faber hun eigen woning: een huis van stroleem met een
composttoilet en grijswaterzuivering. Op het gebied van warmte-koude opslag onder de grond
was hij een van de eersten. Ook bedacht hij de Zonnehaardwoning.
Door zijn heldere redeneertrant en zijn deductieve eigenschappen was hij ondanks zijn
bescheidenheid voor veel bouwprofessionals een baken in de wereld van Duurzaam Bouwen.
Samen met Frank Stofberg schreef hij voor RVO het ´Energievademecum´, voor energiebewust
ontwerpen en bouwen van nieuwbouwwoningen. Het boek is inmiddels vier maal herzien.
Om zijn werk voort te zetten na zijn overlijden in 2017 is deze stichting opgericht.