Aanvragen

Hebt u een innovatief idee op het gebied van duurzaam bouwen? Heeft u geld nodig om het idee verder te ontwikkelen en in de praktijk te testen? Dan kunt u een aanvraag insturen.

Bij de beoordeling van ideeën wordt o.a. gelet op:

Thema's duurzaam bouwen:

Voorwaarden:

Niet in aanmerking komen:

Vier maal per jaar komen het bestuur en de adviseurs bij elkaar om de ingediende ideeën te beoordelen. U ontvangt binnen vier maanden bericht of uw aanvraag voor een bijdrage is gehonoreerd.
Het bestuur en adviseurs beoordelen het plan. Een maal per drie maanden bepalen zij of de aanvraag wordt gehonoreerd.
De hoogte van de bijdrage verschilt per project.
 
Financiële afwikkeling
Is uw aanvraag goedgekeurd dan ontvangt u bericht met alle details.
 
Aanvragen door een email met een pdf als bijlage met daarin de onderstaande informatie te sturen naar:
info@israels-duurzaambouwenfonds.nl